• Wishio

Вяра


Защо не гледаме на себе си като творци? Да не би животът да не ни поднася празно платно и бои, с които да изрисуваме своя път?

Всеки от нас е артист в намирането на решения на сложните загадки на съществуването, в ходенето по тънкия лед на взаимоотношенията, в отстояването на житейска философия…Справянето с трудностите изисква оригинален подход и вие бихте могли да се познаете във Вапцаровото страстно отдаване на живота. В пламенното мечтаене и неименната вяра в справедливата и хармонична природа на нещата. В способността да вдигате духа си от затъмнението на болката, тъгата и страха.

Предизвикваме те да огледаш собственото си произведение: как размахваш четката, какви цветове и светлосенки използваш, прави ли са линиите, а ако са криви - не са ли всъщност по-красиви?

Никой не се е родил научен, казват. Преживяванията са най-скъпите и най-важните учители. Те ни струват емоции, но ни дават ценности, с които да управляваме живота си. Затова ви напомняме, че: “Ние сме не онова, което притежаваме, а това, което преживяваме”.

96 views

"Ние сме това, което правим, не това, което имаме!"

Телефон

Имейл

  • Facebook
  • Instagram

© 2020 Wishio