Wishio Logo-01.png
  • velinafilipova

Едно самотно лале
Всяка генерализация е хлъзгава плоскост. В случая с "мъжете от старата генерация" съм окей да вляза в клишето. Един възрастен господин, съсед по гараж, беше понесъл букет на съпругата си. Издърпа лалето и каза "заповядай" вместо сумтене за здрасти. Остана ми само споменът от този нежен следобед и посланието: fancy и Instagramable не са прилагателни за пайзаж, те са навсякъде и във всичко, което хората правят за други хора без повод или причина.


0 views